Individuální pozornost
ke každému klientovi.

DŮVĚRA

Odbornost a přehled
v každém případě.

ZKUŠENOSTI

Cíl dosáhnout nejlepšího
možného výsledku.

VÝSLEDKY

JUDr. Hana Šmidrkalová

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblastech obchodního a občanského práva, zejména v oblastech M&A, korporátní agendy, projektového financování, nemovitostních transakcí a smluvní agendy a dále v oblastech práva pracovního a insolvenčního. Právní služby jsou poskytovány efektivně, na vysoké odborné úrovni a s citem a porozuměním pro obchodní potřeby klientů.

“Společně dosáhneme Vašeho cíle.”

OBLASTI PRÁVA

Právo obchodních společností

zakládání všech forem obchodních společností a družstev, vedení korporátní agendy společností, zvyšování a snižování základního kapitálu, likvidace společností

M&A

předakviziční due diligence obchodních společností a závodů, příprava struktury akvizice, příprava a projednání transakční dokumentace, veškeré druhy přeměn obchodních společností

Nemovitostní transakce

due diligence právního stavu nemovitostí, převody nemovitostí, advokátní úschova peněz, zástavní a jiné zajišťovací smlouvy, věcná břemena, nájmy a podnájmy bytů i prostor sloužících k podnikání

Projektové financování

zastupování investorů (joint-ventures struktury, akcionářské dohody), příprava a projednání úvěrové a související zajišťovací dokumentace, právní poradenství při dotačním financování

Insolvenční právo

zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčních řízeních, poradenství při akvizicích aktiv v rámci insolvenčních řízení, poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčních řízeních

Smluvní agenda a závazkové právo

vypracování smluvní dokumentace podle požadavků klienta, revize smluv, analýza práv a povinností ze smluv, příprava všeobecných obchodních podmínek

Občanské právo

komplexní právní poradenství při správě majetku, rodinné a dědické právo, vymáhání pohledávek, autorské právo

Pracovní právo

příprava pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů, poradenství při ukončování pracovních poměrů


ZÁJEM O KONZULTACI

Prosím vyplňte následující formulář a budu Vás kontaktovat.